Jiwang Corner :)

Sabtu, 19 November 2011

Imbuhan Tahunan & Bayaran Khas Prestasi Kali Ke 2

Pekeliling JPA

Siapakah kakitangan awam yang layak untuk menerima imbuhan kali kedua 2011 seperti yang telah diumumkan dalam Bajet 2012 baru-baru ini?

Bukan semua pegawai dan kakitangan awam layak untuk menerima imbuhan ini, ada syarat yang perlu dipatuhi. Dan antaranya ialah:


Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi ini diberi kepada semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan yang berkhidmat pada tahun 2011 tertakluk kepada syarat bahawa pegawai telah berkhidmat sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut dalam tempoh tersebut.

Untuk butiran lebih lanjut, anda boleh download Pekeliling JPA Bilangan 10 2011 di sini: KLIK SINI

Manakala pegawai yang tidak layak dibayar Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi 2011adalah seperti berikut:
  • pegawai yang bercuti tanpa gaji sepanjang tahun 2011;
  • pegawai yang berkhidmat di agensi yang diasingkan pengurusan saraannya sepanjang tahun 2011;
  • pegawai yang dipinjamkan ke badan antarabangsa atau syarikat swasta sepanjang tahun 2011;
  • pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib selain daripada hukuman amaran dalam tahun 2011; dan
  • pegawai yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam atau demi kepentingan perkhidmatan awam dalam tahun 2011.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan