Jiwang Corner :)

Rabu, 11 April 2012

PROGRAM PENAJAAN BAGI LULUSAN SPM 2011

Kenyataan akhbar ini adalah untuk menjelaskan pendekatan Kerajaan mengenai kaedah pengurusan dan penawaran penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) kepada pelajar cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia 2011 untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara di peringkat Ijazah Pertama dan persediaan pra-universiti.

Sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Kabinet, Kerajaan melalui JPA dan KPM telah meneruskan penajaan biasiswa kepada pelajar cemerlang untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara pada tahun ini.

Program penajaan JPA dan KPM bagi tahun 2012 adalah seperti berikut :

(i) Program Biasiswa Nasional (PBN)

Penajaan kepada 50 orang pelajar paling cemerlang lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2011 di kalangan yang terbaik atau crème de la crème mengikut senarai Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke universiti terkemuka dunia berasaskan kepada merit akademik. Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan biasiswa dari peringkat persediaan sehingga ke peringkat Ijazah Pertama tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan yang menjadi minat pelajar di universiti dalam dan luar negara seperti yang disenaraikan oleh JPA.

ii) Bursary

Bursary adalah merupakan bantuan kewangan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk mengikuti pengajian di peringkat persediaan (pra-universiti) sebelum pelajar melanjutkan pengajian peringkat Ijazah Pertama di universiti dalam atau luar negara.

Pada tahun ini, bagi mengiktiraf kecemerlangan pelajar lepasan SPM pada tahun 2011, semua pelajar cemerlang yang mendapat keputusan sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas akan ditawarkan Bursary secara AUTOMATIK oleh KPM tanpa mengira etnik, kaum, keturunan dan latarbelakang.

Kerajaan sentiasa prihatin dengan keluhan ibu bapa pelajar yang menunjukkan keputusan peperiksaan yang cemerlang tetapi tidak berjaya untuk mendapat penajaan untuk melanjutkan pelajaran setiap kali keputusan penajaan diumumkan kerana persaingan yang amat sengit dan bilangan yang ramai mendapat keputusan yang cemerlang. Pada masa yang sama, Kerajaan juga mempunyai kekangan dari segi peruntukan kewangan berikutan kos pendidikan yang semakin meningkat.

Walau bagaimamanapun, pada tahun ini, Kerajaan telah mengambil keputusan untuk menawarkan Bursary kepada semua 1,609 pelajar yang telah mendapat keputusan cemerlang iaitu sekurang-kurangnya 9A+ dan ke atas. Statistik pencapaian 1,609 pelajar adalah seperti berikut: 

9A+ : 1,020 orang 
10A+ : 492 orang 
11A+ : 90 orang 
12 A+ : 7 orang 
 
Program- program persediaan dalam negara seperti berikut : 

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 
 • STPM adalah program pra-universiti di semua sekolah-sekolah bantuan Kerajaan. 
 • Kelayakan STPM boleh digunakan untuk permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam dan luar negara bagi melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama. 
 • Matrikulasi 
 • Matrikulasi adalah program pra-universiti anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang menawarkan kursus persediaan jurusan Sains dan jurusan Perakaunan bagi melayakkan pelajar melanjutkan pengajian Ijazah Pertama pelbagai bidang di IPT dalam negara. 
 • Kelayakan ini turut diterima pakai untuk memohon kemasukan ke IPT luar negara TERHAD kepada universiti yang menerima kemasukan lepasan Matrikulasi 
 • Asasi 
 • Program persediaan Asasi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi adalah lebih menjurus kepada pengajian di IPT tertentu di dalam negara. 
 • International Baccalaurate (IB) atau A-Level 
 • Kursus persediaan IB (2 tahun) dan A-Level (12 hingga 24 bulan) ini merupakan program persediaan universal yang diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke IPT dalam dan luar negara untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama. 
Walau bagaimanapun, bagi kemasukan ke IPT Awam dalam negara kelayakan IB dan A-Levelhanyalah terhad kepada bidang SELAIN daripada bidang kompetitif (Perubatan, Pergigian dan Farmasi). 

Bagi kesemua program pra-universiti yang tersenarai di atas, pemberian Bursary tertakluk kepada pelajar telah ditawarkan/ditempatkan di pusat persediaan yang ditetapkan oleh Kerajaan. Sila layari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di www.moe.gov.my untuk membuat semakan dan pengemaskinian profil pelajar program busary mulai 16 April, 2012.

Pelajar lepasan Bursary akan ditawarkan penajaan peringkat ijazah Pertama di dalam atau luar negara mulai tahun 2014 di bawah anjuran JPA sekiranya memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH LUAR NEGARA 

Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan 
bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun seperti di Lampiran A dan telah mendapat pengiktirafan; atau 

bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun seperti diLampiran B mengikut bidang dan telah diiktiraf. Syarat tempat mengikut bidang seperti di Jadual 3. 

SYARAT PENAJAAN PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA 

Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut: 

 • Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)]; 
 • IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU); 
 • Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia; 
 • IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan 
 • IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. 
(iii) Program Khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman

Program penajaan anjuran JPA kepada 300 pelajar dalam bidang kejuruteraan ke negara Jepun, Korea, Perancis dan Jerman. Pelajar akan ditindik bagi mengikuti program bahasa sebelum melanjutkan pengajian peringkat Ijazah pertama di negara berkenaan. Program penajaan ke negara-negara tersebut amat diperlukan oleh negara dalam menyediakan modal insan yang mempunyai daya cipta, kreativiti dan daya saing yang tinggi di samping transfer of knowledge / teknologi tinggi. Seperti yang diketahui umum, negara-negara ini amat terkenal dengan daya cipta dan kepakaran dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan industri.

Selain itu, program ini diteruskan bagi menghormati persefahaman dan kerjasama antara negara serta mengeratkan hubungan dua hala yang telah sedia terjalin. Memandangkan syarat kelayakan masuk ke IPT di negara berkenaan menekankan kemahiran bahasa masing-masing selain pencapaian akademik, maka pelajar perlu mengikuti persediaan yang menekankan ciri-ciri khas yang diperlukan berbanding kelayakan biasa seperti IB dan A-Level .

Pelajar yang ingin mengikuti program ini perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktor ko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kriteria pemilihan program mengikut kategori adalah seperti di Jadual 1 berikut: 

Semasa proses temu duga pelajar akan turut dinilai di bawah Student Assessment Centre (SAC). SAC adalah satu kaedah penilaian dan pemilihan pelajar yang lebih komprehensif berdasarkan kompetensi-kompetensi yang ditetapkan meliputi minat, tata kelakuan, kepimpinan, patriotisme, kreativiti, ketahanan dan keyakinan diri. Panel penilai terdiri daripada pegawai-pegawai Kerajaan pelbagai kaum dari pelbagai profesion dan gred jawatan.

(iv) Program Ijazah Luar Negara (PILN) – mulai tahun 2014

Penajaan PILN di bawah anjuran JPA adalah juga terbuka kepada pelajar cemerlang lepasan program persediaan (diantaranya STPM, A-Level, IB) yang tidak ditaja di bawah Bursary. Semua calon PILN perlu memenuhi syarat serta telah mendapat tempat di universiti terkemuka dunia.

Pelajar perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian (on-line) melalui laman sesawang JPA, dan kriteria pemilihan adalah berdasarkan 4 kategori dengan mengambil kira faktorko-kurikulum, latar belakang sosioekonomi keluarga dan temu duga. Kaedah pemilihan PILN mengikut kategori adalah seperti di Jadual 2 berikut:


Pelajar lepasan persediaan yang ingin memohon PILN perlu memenuhi kriteria berikut:
 • Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan 
 • bagi pelajar bidang perubatan, pergigian dan farmasi, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 10 universiti terkemuka dunia berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun dan telah mendapat pengiktirafan; atau 
 • bagi pelajar bidang lain, telah mendapat tawaran tanpa syarat dari mana-mana 50 senarai universiti terkemuka berdasarkan kepada senarai yang dikemas kini setiap tahun mengikut bidang dan telah diiktiraf. 
Bidang tajaan PILN meliputi bidang kritikal iaitu perubatan, pergigian, farmasi bidang profesionalseperti kejuruteraan, seni bina, perancang bandar serta bidang keutamaan dan strategik seperti sains tulen, perakaunan, undang-undang, pentadbiran, ekonomi dan bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Kerajaan melalui 12 bidang utama di bawah Aktiviti Ekonomi Utama Nasional atauNational Key Economic Area (NKEA).

Pecahan perancangan penajaan mengikut bidang adalah di Jadual 3 seperti berikut:


Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)

Penajaan oleh JPA kepada 10,300 orang pelajar lepasan mana-mana program persediaan untuk mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) tempatan. Kriteria penajaan adalah seperti berikut:

 • Mencapai sekurang-kurangnya CGPA 3.5 dan setara di peringkat persediaan; dan 
 • telah mendapat tawaran dalam program yang telah diiktiraf di Institusi Pengajian Awam (IPTA) dan Swasta (IPTS) berikut: 
 1. Semua Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) [kecuali Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI)]; 
 2. IPTS yang bertaraf GLC iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Universiti Teknologi Petronas (UTP) dan Universiti Multimedia (MMU); 
 3. Kampus-kampus cawangan universiti luar negara di Malaysia iaitu University of Nottingham, Monash University, Swinburne University of Technology, Curtin University of Technology dan Newcastle University Medicine (NUMed) Malaysia; 
 4. IPTS-IPTS lain seperti AIMST University, UniKL-Royal College of Medicine Perak, University College Sedaya International, Cyberjaya University College of Medical Sciences, International Medical University dan Universiti Perdana; dan 
 5. IPT lain yang dipersetujui oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. 

Kerajaan membelanjakan sejumlah RM2.12 billion untuk membiayai kos keseluruhan pengajian pelajar di universiti dalam dan luar negara bagi pengambilan tahun ini.

LAMPIRAN A

SENARAI UNIVERSITI TERKEMUKA MENGIKUT BIDANG BAGI TAHUN 2011 – 2012

Bidang Klinikal, Pra-Klinikal & KesihatanTiada ulasan:

Catat Ulasan