Jiwang Corner :)

Khamis, 20 Mac 2014

Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) 2014

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa calon lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP).

1.KETERANGAN PROGRAM   
1.1 Nama Program: Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) 
1.1.1 Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah. 
1.1.2 Calon dikehendaki mengikuti PPISMP selama dua belas (12) bulan/dua (2) semester di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 
1.1.3 Calon yang LULUS Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan akan diberikan Sijil Tamat PPISMP dan DITAWARKAN mengikuti pengajian Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)selama empat (4) tahun/lapan (8) semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 
1.1.4 PPISMP dan PISMP dijalankan menggunakan Mod Sepenuh Masa.

2.SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS   
2.1 Warganegara Malaysia.   
2.2 Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2014 iaitu lahir pada atau selepas 30 Jun 1994.   
2.3 Calon mesti sihat tubuh badan.   
2.4 Calon mesti aktif dalam kegiatan kokurikulum.   
2.5 Calon mendapat gred cemerlang Makluman Gred cemerlang merangkumi gred A-, A dan A+ dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).    
2.6 Calon mesti mendapat sekurang-kurangnya gred kepujian dalam mata pelajaran yang berikut iaitu:
 i.Bahasa Melayu; dan
ii.Sejarah.  2.7Calon mestilah lulus Bahasa Inggeris.   2.8Calon memenuhi syarat bidang pengkhususan (Rujuk Syarat Bidang Pengkhususan dalam permohonan online). 

3.BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN:   3.1Sekolah Kebangsaan (SK)    3.1.1Bahasa Melayu3.1.11Pendidikan Muzik3.1.2Bahasa Inggeris
3.1.12 Pendidikan Pemulihan
3.1.3 Bahasa Arab
3.1.13 Pendidikan Khas
3.1.4 Bahasa Tamil
3.1.14 Pendidikan Awal Kanak-Kanak
3.1.5 Bahasa Cina
3.1.15 Sejarah
3.1.6Bahasa Iban
3.1.16Reka Bentuk dan Teknologi
3.1.7Bahasa Kadazandusun
3.1.17Matematik
3.1.8Pendidikan Jasmani
3.1.18Sains
3.1.9Pendidikan Islam
3.1.19Bimbingan dan Kaunseling
3.1.10Pendidikan Seni Visual     
3.2Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) 
3.2.1Bahasa Melayu 
3.2.9Pendidikan Khas
3.2.2Bahasa Inggeris
3.2.10Pendidikan Awal Kanak-Kanak
3.2.3Bahasa Cina
3.2.11Sejarah
3.2.4Pendidikan Jasmani
3.2.12Reka Bentuk dan Teknologi
3.2.5Pendidikan Islam
3.2.13Matematik
3.2.6Pendidikan Seni Visual
3.2.14Sains
3.2.7Pendidikan Muzik
3.2.15Bimbingan dan Kaunseling
3.2.8Pendidikan Pemulihan     
3.3Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT)    
3.3.1Bahasa Melayu
3.3.9Pendidikan Khas
3.3.2Bahasa Inggeris 
3.3.10Pendidikan Awal Kanak-Kanak
3.3.3Bahasa Tamil
3.3.11Sejarah
3.3.4Pendidikan Jasmani
3.3.12Reka Bentuk dan Teknologi
3.3.5Pendidikan Islam
3.3.13Matematik
3.3.6Pendidikan Seni Visual
3.3.14Sains
3.3.7Pendidikan Muzik
3.3.15Bimbingan dan Kaunseling
3.3.8Pendidikan Pemulihan          

CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

1.Calon yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di institusi-institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.  
2.Calon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.   
3.Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di Institut Pendidikan Guru, tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.   
4.Calon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah, jenayah atau tindakan mahkamah.           

CARA MEMOHON

1.Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online dengan melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 10 Mac 2014.  
2.Permohonan calon akan ditapis berdasarkan syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM. Calon yang terpilih mesti menduduki dan LULUS Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) sebelum layak dipanggil temu duga  
3.Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan maklumat iklan, Ujian KelayakanCalon Guru (UKCG), temu duga, bidang pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan.  
4.Calon dibenarkan mengemukakan SATU (1) permohonan dan boleh mengemaskini pada bila-bila masa sahaja.  
5.Permohonan hendaklah disahkan dan dihantar sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.   
6.Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.      

PERINGATAN

Calon yang didapati memberi maklumat salah/tidak benar/manipulasi maklumat dalam borang permohonan akan diambil tindakan dengan menarik balik surat tawaran dan dikenakan tindakan undang-undang. Maklumat ini akan disemak secara terperinci pada hari pendaftaran dan selama tempoh pengajian.    

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 30 MAC 2014 (11:59 MALAM)       

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan :      

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200
PERSIARAN APEC, CYBER 6,63000 CYBERJAYA 
(u.p: Unit Pengambilan Pelajar, Sektor Hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar)
No. Telefon : 03-8312 6731/6720/6733/6769/6723

Sumber : http://apps.moe.gov.my/smg/02/020002/spcg/iklan_pismp.cfm

Tiada ulasan:

Catat Ulasan